Musíme sa pozbierať

Heslom “Musíme sa pozbierať” nemyslíme len finančne, ale aj spoločne, ako ľudia. Kúpou trička prispejete do verejnej zbierky Hodina deťom, a týmto heslom vyzývate aj ostatných k empatii, porozumeniu a dobročinnosti, ktorá je v tejto dobe nesmierne dôležitá.

Dámske tričko Hodina deťom

Výťažok z predaja bude venovaný vybraným osamelým rodičom s deťmi, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Ďakujeme!                                                                                                                                                                                                          Tento produkt vám bude doručený po Novom roku.                                                                                                                                   

Vymazať