PÁNSKE TRIČKO HODINA DEŤOM

Výťažok z predaja bude venovaný vybraným osamelým rodičom s deťmi, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Ďakujeme!

Vymazať