DARUJME DEŤOM LETNÉ ZÁŽITKY

Letné tábory pozitívne vplývajú na samostatnosť, zodpovednosť a socializáciu dieťaťa. Ich cena výrazne stúpla, a to pre jednorodiča predstavuje výdavok, ktorý nedokáže pokryť. Zároveň im často nie je umožnené čerpať neplatené voľno či dlhodobú dovolenku, no veľa príležitostí na zabezpečenie stráženia svojich detí nemajú. V dôsledku toho im v práci vznikajú problémy, neraz kvôli tomu o zamestnanie aj prichádzajú.

Príspevok 50 € na letný tábor

Vďaka vášmu príspevku 50 eur môžeme deťom jednorodičov dopomôcť zažiť letné dobrodružstvo, nadviazať nové priateľstvá, naučiť sa množstvo nových vecí a aspoň na krátky čas ich vytrhnúť z každodennej reality bežného života. Zároveň tak môžete pomôcť osamelým rodičom zabezpečiť starostlivosť o ich deti, aby oni mohli chodiť počas školských prázdnin do práce.